Czy zasady profilowania bezrobotnych są informacją publiczną?

Files in the storage room

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Fundacji Panoptykon Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że zasady ustalania profili pomocy dla osób bezrobotnych są informacją publiczną.

Profilowanie polega na zakwalifikowaniu bezrobotnych na podstawie pewnych kryteriów do jednego z trzech profili, na tej podstawie bezrobotni uzyskują poszczególne formy wsparcia.

Ministerstwo, od którego Fundacja Panoptykon – będąca stroną postępowania sądowego – domagała się udostępnienia tych informacji może teraz złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo sam wyrok nie daje gwarancji udostępnienia zasad profilowania, bowiem, jak informuje Fundacja Panoptykon, Ministerstwo może wydać decyzję odmawiającą udzielenia informacji, w której powoła się np. na tajemnicę służbową.

Zdaniem Fundacji Panotykon, w przypadku gdy gromadzenie i analiza danych staje się podstawą rozstrzygnięć podejmowanych przez instytucje publiczne, przejrzystość tego procesu ma fundamentalne znacznie. Fundacja Panoptykon podkreśla również, że to przepisy, a nie tajny algorytm, powinny determinować prawo do pomocy oferowanej przez państwo i określać warunki jej przyznania.

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.