Zapadł wyrok TSUE w sprawie C 191/15 Amazon EU Sarl. Czyli jakie mamy stosować prawo?

European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium

W dniu 28 lipca br. zapadł długo wyczekiwany wyrok TSUE w sprawie C‑191/15 Amazon EU Sarl. Trybunał po raz kolejny (po wyrokach w sprawach Google Spain oraz Weltimmo) dokonał w wyroku wykładni art. 4 dyrektywy 95/45 dotyczącego właściwości prawa ochrony danych osobowych.

Celem przypomnienia sprawa dotyczyła spółki Amazon, która ma siedzibę w Luksemburgu, lecz świadczy usługi w Austrii (zawiera z konsumentami umowy w handlu elektronicznym). Amazon nie posiada w Austrii ani siedziby, ani oddziału. W tym stanie faktycznym powstało pytanie. Jakie prawo jest właściwe? Luksemburgu czy Austriackie?

Trybunał ocenił, że przetwarzanie danych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej jest regulowane prawem państwa członkowskiego, na którego terytorium działalność jest prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej w danym kraju to jest faktyczna i efektywna działalność, choćby nawet drobna, prowadzona poprzez stabilne rozwiązanie organizacyjne w danym kraju. Nie można jednak stwierdzić takiego prowadzenia działalności gospodarczej na tej tylko podstawie, że witryna internetowa rozpatrywanego przedsiębiorstwa jest tam dostępna.

Co prawda Trybunał nie udzielił wprost odpowiedzi na pytanie, a jedynie wskazał, że sąd ma oprzeć swoją ocenę na przesłankach:

  1. na terytorium jakiego kraju działalność jest prowadzona
  2. czy istnieją w tym kraju stabilne rozwiązania organizacyjne

Podsumowując, Trybunał stwierdził, że Amazon:

– ma siedzibę w Luksemburgu,

– jego strona dostępna jest w całej UE,

– prowadzi wysyłką do całej UE,

– nie mają jednak „stabilnych rozwiązań organizacyjnych” w Austrii.

Właściwe zatem jest prawo luksemburskie. W wypadku gdyby Amazon miał oddział w Austrii, albo chociaż jednego przedstawiciela, to właściwe byłoby prawo austriackie.

Wyrok pod paroma względami jest jednak bardzo ważny.  Pragniemy również wskazać, że Polska bardzo intensywnie uczestniczyła w postępowaniu przed Trybunałem (zarówno na etapie wyrażania stanowiska, składania stanowisk państw członkowskich, jak i wyrażając swoje uwagi na rozprawie). Wyrok wspiera ugruntowywanie się stanowiska, że za odpowiedzialność za działania spółek matek, mogą odpowiadać spółki zależne w innych państwach (por. decyzja dot. polskiego Facebook-a)

 

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.