XX Forum ADO/ABI Warszawa, 17 maja 2016r.

Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronatem medialnym wydarzenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki:

XX Forum ADO/ABI

Warszawa, 17 maja 2016r.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/ado/formularz_pr10.php

Informacje:

Treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych została ustalona pod koniec 2015 r. Obecnie oczekujemy na ostateczne przyjęcie rozporządzenia przez organy Unii Europejskiej, ale dysponujemy już tekstem nowego aktu prawnego. Nadszedł więc czas na pierwsze konkretne oceny zakresu zmian, jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości w prawie ochrony danych osobowych.

XX, jubileuszowe Forum ADO/ABI, zostało skonstruowane wokół tekstu nowego rozporządzenia ogólnego. Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem rozporządzenia, wygłosi dyr. Maciej Groń z Ministerstwa Cyfryzacji. W dalszej części Forum omówione zostaną nowe obowiązki administratora danych osobowych (mec. Anna Kobylańska), ujęte na nowo w rozporządzeniu podstawy przetwarzania danych osobowych (dr Dominik Lubasz), a także uprawnienia osób, których dane dotyczą (dr Arwid Mednis). Przedstawiona zostanie również nowa sytuacja prawna obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (dr. Marlena Sakowska – Baryła).

Na Forum nie może także zabraknąć tematyki związanej z ostatnimi zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, a wprowadzonymi tzw. „ustawą 500+”. Nowe ujęcie administratora danych osobowych w administracji publicznej i nowe zasady powierzania danych osobowych do przetwarzania przez podmioty publiczne przedstawi dr Paweł Litwiński.

W programie między innymi:

Jak będzie zmieniane polskie prawo w związku z przyjęciem rozporządzenia ogólnego? Maciej Groń (Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji)

Porównanie obowiązków administratorów danych w ustawie o ochronie danych osobowych i ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych mec. Anna Kobylańska (Adwokat, PWC Legal)

Podstawy legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu ogólnym dr Dominik Lubasz (Wspólnik, Radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych)

Prawa podmiotu danych w rozporządzeniu ogólnym dr Arwid Mednis (Partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds)

Kto jest administratorem danych w administracji publicznej? Zmiany w prawie ochrony danych osobowych wprowadzone „ustawą 500+ dr Paweł Litwiński (Adwokat, Partner w Kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)

Administrator bezpieczeństwa informacji w nowym rozporządzeniu ogólnym dr Marlena Sakowska – Baryła (Radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi)

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/ado/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.