Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 odnośnie procedury i formularza skargi w ramach porozumienia Privacy Shield

Pęknięta tarcza Kapitana Ameryki. Obrazek dzięki uprzejmości https://www.superheroden.com/
Pęknięta tarcza Kapitana Ameryki. Obrazek dzięki uprzejmości https://www.superheroden.com/

Grupa Robocza art. 29 wydała dwa dokumenty odnoszące się do porozumienia Privacy Shield pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Pierwszy z nich, Regulamin dla zespołu organów ochrony danych, formułuje wskazówki postępowania ze skargami, które będą wpływać w kontekście obowiązywania porozumienia. Sam zespół jest kompetentny do udzielania wiążących rad podmiotom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, przetwarzających dane pochodzące z krajów Unii Europejskiej w ramach porozumienia. Na podstawie dokumentu, zespół będzie formułował rady w terminie 60 dni od otrzymania skargi.

W drugim dokumencie znajdują się wytyczne dotyczące składania skarg o charakterze handlowym do organów ochrony danych Państw Członkowskich. Dokument określa niezbędne dane, konieczne dla przeprowadzenia postępowania ze skargi.

Źródło: https://iapp.org/news/a/wp29-releases-privacy-shield-rules-of-procedure-and-complaint-form/

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.