Wnioski ze spotkania z kandydatami na stanowisko GIODO

Inspektor Ochrony Danych

W dniu 30 marca 2015 r. w ramach projektu obywatelskiego monitoringu wyborów GIODO, organizowanego przez koalicję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Panoptykon oraz INPRIS, odbyło się otwarte spotkanie z kandydatami na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Edytą Bielak-Jomaa oraz Sylweriuszem Królakiem. Zgodnie z ideą spotkania, kandydaci mieli odpowiedzieć na pytania zarówno płynące z sali, jak i na przesłane drogą elektroniczną.

W naszej ocenie bardzo dobrze, że tego typu inicjatywy mają miejsce. Ważnym jest, aby zwłaszcza w kontekście osoby, która ma być piastunem tak ważnego dla ochrony prywatności stanowiska, obywatele mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zadań, wizji oraz wyzwań stojących przed organem. Oczywiście skorzystaliśmy z tego przywileju (by nie powiedzieć obowiązku) i udaliśmy się na spotkanie z kandydatami na GIODO wraz z długą listą pytań.

Zgodnie z przyjętą przez organizatorów formułą, wysłuchanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia kandydatów. Po prezentacji, nastąpiła główna część spotkania, czyli pytania od słuchaczy. Pytania dotyczyły głównie wizji zadań, z którymi zapewne będzie musiał się zmierzyć GIODO w związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, ustawą o monitoringu wizyjnym, zmianami w prawie telekomunikacyjnym.  Kandydaci odpowiadali w sposób ogólny, aczkolwiek wyraźnie (i zgodnie) podkreślali konieczność rozszerzenia katalogu uprawnień GIODO, np. poprzez możliwość zadawania pytań prawnych do NSA, inicjowanie spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym, oraz inicjatywy ustawodawczej w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W naszej ocenie są to słuszne postulaty, które przyczynią się do wzmocnienia roli GIODO, jako organu zapewniającego realny nadzór nad sposobami przetwarzania danych osobowych.

Na nasze pytanie dotyczące relacji pomiędzy przyszłym Generalnym Inspektorem, a administratorami bezpieczeństwa informacji, kandydaci podkreślali, iż ich zdaniem rola ABI, jak swoistego rodzaju łączników pomiędzy organizacją a GIODO, znacznie zyska na znaczeniu. Pani Edyta Bielak-Jomaa, bardzo ciekawie odniosła się natomiast do kolejnego naszego pytania dotyczącego zakresu danych, których pracodawca może przetwarzać o pracowniku (kandydacie do pracy), w związku z art. 22(1) kodeksu pracy. Kandydatka na GIODO, wskazała, że jej zdaniem ww. przepis jest ważny w kontekście ochrony prywatności pracowników, uniemożliwia bowiem pozyskiwanie danych w nadmiernym zakresie. Jednak przepis ten nie stoi na przeszkodzie pozyskiwania danych, w szerszym zakresie, jeśli takie informacje zostały przekazane przez pracownika (a zwłaszcza kandydata do pracy) w sposób całkowicie dobrowolny, a pracodawca nie żąda ich podania. Innymi słowy katalog informacji jakie są wskazane w kodeksie pracy został wskazany jako podstawowy, nie wykluczający innych informacji, jeśli zostały one podane bez naruszenia prawa pracownika określonych w kodeksie pracy. Szczególnie chodzi to u zasady ogólne kodeksu pracy. Kandydatka podkreślała także, że w odniesieniu do ochrony danych (jak i innych przepisów) zawsze trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. To bardzo ważna i budująca deklaracja.

Spotkanie było przewidziane na dwie godziny, jednak liczne pytania spowodowały, iż spotkanie przedłużyło się o ponad godzinę. Świadczy to bez wątpienia o potrzebie tego typu inicjatyw i o coraz większej świadomości społeczeństwa w zakresie prawa do ochrony prywatności.

Autor: Tomasz Osiej, radca prawny

Marcin Cwener

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.