Tylko za wcześniejszą zgodą nasz numer może zostać wylosowany i użyty do telemarketingu

Ustawa prawo telekomunikacyjne w art. 172 wprowadza zasadę, wg której, zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Jedyną okolicznością która ją wyłącza jest wcześniejsza zgoda abonenta lub użytkownika końcowego. Zgoda taka, nie może być domniemana lub dorozumiana.

Wobec tego, przedsiębiorca lub call center mogą jedynie wytypować nasz numer, zadzwonić i spytać się o naszą zgodę. Jeżeli telemarketer nie uzyska jej, nie będzie  mógł przedstawić swojej oferty.

Warto zwrócić uwagę, na możliwość zaistnienia sytuacji, w której nieuczciwy podmiot nie poinformuje nas o tym, że użył telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i nie spyta się nas o zgodę. Należy wtedy pamiętać, że ustawa o ochronie danych osobowych uprawnia nas do poznania skąd ten kto się z nami kontaktuje, uzyskał nasze dane (zgodnie z art. 25 UODO).

Jeśli okaże się, że przedsiębiorca lub call center naruszyli obowiązek uzyskania zgody, grozi mu kara pieniężna do 3 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/972974,natarczywe-telefony-z-call-center-telemarketin-sprawdz-jakie-masz-prawa.html

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.