W czym przejawia się wzmocnienie pozycji ABI?

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 7 listopada 2014 roku, wprowadzona w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. ustawy de regulacyjnej, dotyczyła w głównej mierze administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Przede wszystkim, nowela skonkretyzowała zadania ABI – ego ( art. 36a ust. 2 ), określiła kto może nim być (art. 36a ust. 5), a także stworzyła prawne gwarancje dla niezależnego wykonywania zadań (art. 36a ust. 7 – 9).

Podkreślenie roli administratora bezpieczeństwa informacji w znowelizowanej ustawie (w poprzedniej wersji był tylko wymieniony w art. 36 ust. 3) jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad całością działań zapewniających przestrzeganie przepisów ustawy tworzy z ABI – ego wewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych, wykonującego ustawowe zadania, przy zachowaniu odrębności organizacyjnej, którą gwarantuje art. 36a ust. 7 i 8.

Rola administratora bezpieczeństwa informacji jako wewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych przejawia się w zadaniach:
1) zapewnianie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, przez sprawdzanie zgodności przetwarzanych danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wraz z opracowaniem sprawozdania dla administratora danych, sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji: Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym oraz przestrzeganie zasad w niej określonych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych.

Szczegóły dotyczące sposobu realizacji zadań określi projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.