Upublicznienie listu nie zależy tylko od adresata

Warszawski Sąd Apelacyjny wydał w czwartek (tj. 16 lutego br.) precedensowy wyrok dotyczący niejasnej kwestii upubliczniania treści listów przez adresatów i nadawców.

Sąd w omawianym wyroku uwzględnił apelację powoda, który pozwał Wydawnictwo Naukowe PWN z tytułu upublicznienia bez jego zgody treści listów w książce „Wybór Ireny”. Autor umieścił w niej treści listów wysyłanych przez powoda do bohaterki, zawierających m.in. jego prywatne wyznania.

Powód w trakcie procesu domagał się zakazu rozpowszechniania fragmentów książki, kwoty 40 tysięcy złotych na cel charytatywny, a na czas postępowania orzeczono zakaz rozpowszechniania tytułu. Sąd okręgowy doszedł do konkluzji, iż zgoda nadawcy nie była w tym wypadku potrzebna.  Jedynie w sytuacji, gdy list zawierałby szczególne rodzaje informacji, (np. medyczne) taka zgoda byłaby potrzebna.

Przepisy polskiego prawa autorskiego uzależniają rozpowszechnianie treści korespondencji od wyrażenia zgody przez małżonka lub zstępnych, rodziców albo rodzeństwa w terminie 20 lat od śmierci nadawcy. Jeden z argumentów przytoczonych przez pełnomocnika wskazywał, iż listy nie noszą cech utworu w kontekście przepisów prawa autorskiego.

Sąd odwoławczy przychylił się jednak do twierdzeń pełnomocnika powoda, iż listy noszą cechę oryginalności formy, a ich opublikowanie musi być bezwzględnie poprzedzone zgodą nadawcy, o czym autor był zobowiązany wiedzieć.

Sama problematyka nieuprawnionej publikacji listów coraz częściej zaczyna dotyczyć tych przesyłanych drogą elektroniczną. Świadczy o tym m.in. sporna sprawa z 2014 r. dotycząca dziennikarza Jarosław Kuźniara, który opublikował dane osób, od których otrzymywał e-maile o obraźliwej treści.

Źródło: Rzeczpospolita, M. Domagalski, „Upublicznienie listu nie zależy tylko od adresata”, wydanie z  17 lutego 2017 r.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.