UOKiK bada czy operatorzy utrudniali dostęp do nagrań rozmów sprzedażowych

Inspektor Ochrony Danych

W czasie rozmowy z biurem obsługi klienta operatora, konsument może ustalić warunki nowej umowy lub zmienić obowiązującą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prawo telekomunikacyjne nakazuje operatorowi utrwalić oświadczenie abonenta i przechowywać je do końca obowiązywania umowy. Ma on też obowiązek udostępniać treść nagrania abonentowi, gdy ten tego zażąda. Postępowanie wyjaśniające ma dać odpowiedź na pytane, czy przepisu tego przestrzegały: Polkomtel, Orange Polska i T-Mobile Polska.

Prezes UOKiK-u podkreślił, że:

Brak możliwości weryfikacji nagrania ze strony konsumenta może w znaczny sposób naruszać jego prawa. Operator bowiem, posiadając dostęp do zapisu nagrania rozmowy sprzedażowej, na jej podstawie dokonuje jednostronnej interpretacji ustaleń, co pozostaje poza kontrolą drugiej strony umowy.

Źródła: http://www.rp.pl/Konsumenci/309109996-Operatorzy-telefoniczni-musza-udostepniac-rejestry-nagranych-rozmow.html?

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12474&print=1

http://www.dobreprogramy.pl/UOKiK-sprawdzi-czy-klienci-telefonii-komorkowej-majadostep-do-nagran-rozmow-z-BOKami,News,74941.html

Facebook: UOKiK wszczął postępowanie w którym sprawdza czy polscy operatorzy prawidłowo udostępniali nagrania rozmów sprzedażowych.

About Redakcja 322 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.