Umowy z dziećmi członków zarządu spółek trafią pod lupę skarbówki

dziećmi członków zarządu

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wskazał, że fiskus, kontrolując daną spółkę może przeglądać akty notarialne zawierane z dziećmi członków zarządu spółki. W ocenie NSA uprawnienie urzędów celno-skarbowych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a wynika wprost z przepisów ordynacji podatkowej.

Sprawa przetwarzania danych w aktach notarialnych toczyła się zarówno przed GIODO (dwukrotnie), jak i przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) – gdzie uznano, że przetwarzanie danych osobowych dzieci w aktach notarialnych odbywa się na podstawie art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych – a dokładniej na podstawie art. 180 i art. 187 ordynacji podatkowej. Zarówno WSA jak i NSA wskazały, że w interesie państwa, jak i podatnika leży kontrola dochodów nieznajdujących pokrycia, z nieujawnionych źródeł.

Sąd kasacyjny zwrócił uwagę, że ocena, czy dowody zostały zebrane legalnie, należy do kompetencji  organu podatkowego, od decyzji którego przysługuje odwołanie do izby skarbowej, a następnie do sądu administracyjnego. Zadaniem GIODO jest natomiast zbadanie czy istnieje przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku. Postępowanie organu nadzorczego tym samym było w pełni prawidłowe.

Orzeczenie o sygn. Akt I OSK 2097/15

Źródło: Rzeczpospolita, 19.04.2017 r.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.