UKE odpowiedział na pytania dotyczące wymogu zgody na marketing bezpośredni

Celem artykułu 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne jest ochrona polskich konsumentów przed niechcianym spamem. Jednak interpretacja tego przepisu wciąż wywołuje wątpliwości wśród stosujących go podmiotów. Z tego powodu, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji postanowiło zwrócić się do UKE z prośbą o odpowiedź, na powstałe wśród licznych ABI wątpliwości.

Stowarzyszenie zadało urzędowi trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczy sposobu formułowania oświadczenia zgody na marketing bezpośredni z użyciem „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących”.  Pragnęło dowiedzieć się, czy prawo wymaga literalnego przytaczania tego ustawowego zwrotu, czy też można używać bardziej potocznych sformułowań, które oddają jego sens. Jak wskazano, zwrot ten bywa często niezrozumiały dla podmiotu danych. Urząd zgodził się z opinią stowarzyszenia, stwierdzając, że:

„Wydaje się […] pożądane […] aby konkretyzować treść stosowanych klauzul zgody […] na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Powinno to następować przy uwzględnieniu okoliczności danego przypadku. W szczególności formułowana treść klauzuli o wyrażeniu zgody powinna mieć na celu identyfikację podmiotu, na rzecz którego zgoda jest udzielana, określenie środka telekomunikacyjnego […], formy, w jakiej nastąpi przekaz tej informacji […] oraz przedmiotu informacji.”

W drugim pytaniu Stowarzyszenie prosiło o odpowiedź, czy dopuszczalne jest uzależnienie od wyrażenia takiej zgody:

  1. udostępnienia konsumentowi treści swojego serwisu; lub
  2. bezpłatności dostępu do treści swojego serwisu.

UKE odmówił odpowiedzi na to pytanie uznając, że kwestia ta leży poza zakresem regulacji art. 172 Pt.

Ostatnie pytanie dążyło do odpowiedzi, czy jeżeli zamówiona przez konsumenta usługa wiąże się nierozerwalnie z dokonywaniem marketingu lub na nim polega, koniecznym jest uzyskanie zgody na jego dokonywanie. Urząd odpowiedział, iż:

„W powyższych okolicznościach pozyskanie dodatkowej zgody nie jest wymagane. […] Złożenie zatem wspomnianego zamówienia należałoby poczytać jako wyrażenie […] oświadczenia woli zawierającego zgodę.”

———————————————–

Źródło: www.sabi.org.pl

 

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.