Tarcza Prywatności (Privacy Shield) jest dziurawa?

Privacy Shield

Wiele firm amerykańskich uzyskuje certyfikaty potwierdzające wypełnianie wymagań dotyczących ochrony prywatności. Do Tarczy Prywatności przystąpiło do tej pory ponad 1900 przedsiębiorstw. 6 kwietnia 2017 r.[1] Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przekazywania danych osobowych obywateli krajów UE do USA. Przyśpieszona przez Parlament weryfikacja Privacy Shield spowodowana jest wątpliwościami europosłów odnośnie do rozbudowanych uprawnień amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Agencja ma prawo do dzielenia się ogromną ilością danych z 16 innymi amerykańskimi agencjami rządowymi. Co warte uwagi, działalność NSA  nie jest przez nikogo nadzorowana i nie podlega kontroli sądu czy Kongresu.

Parlament Europejski  przyjrzał się ponownie bliżej Tarczy Prywatności po tym jak amerykański Senat i  Izba Reprezentantów odrzuciły zasady prywatności konsumentów sieci szerokopasmowych i innych usług telekomunikacyjnych zaproponowane przez Federalną Komisję Łączności. Parlament uznał również za nieefektywne mechanizmy mające na celu sądowe dochodzenie naprawienia krzywdy osobom, których dane przekazano do USA. Nie można pominąć faktu, że działalność amerykańskich: Rady Nadzoru Prywatności i Wolności Obywatelskich oraz Federalnej Komisji Handlu jest mocno dyskusyjna choćby z powodu braków kadrowych ww. instytucji. Problem niby banalny, ale powoduje wiele trudności w funkcjonowaniu urzędów. Kwestią problematyczną jest również niepowołanie przez USA rzecznika ds. ochrony danych osobowych.

Wobec wszystkich ww. wątpliwości Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do prawidłowego ocenienia i zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych obywateli UE przekazywanych do USA w celach komercyjnych. Rezolucja wydana przez Parlament nie ma charakteru prawotwórczego.

 

Źródło: Rzeczpospolita, 12.04.2017 r.

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0131+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.