Tarcza Prywatności (Privacy Shield) – dotychczasowe negocjacje nie dały oczekiwanych rezultatów

Pęknięta tarcza Kapitana Ameryki. Obrazek dzięki uprzejmości https://www.superheroden.com/
Pęknięta tarcza Kapitana Ameryki. Obrazek dzięki uprzejmości https://www.superheroden.com/

W zeszłym tygodniu Parlament Europejski zajął się kwestią Tarczy Prywatności, który ma zapewnić wprowadzenie środków zapewniających bezpieczny transferu danych obywateli UE do USA w celach handlowych.

Posłowie, mimo uznania dla podejmowanych przez Komisję trudów dla rozwiązaniu sprawy, wyrazili opinię negatywną dotyczącą kształtu tego porozumienia. Podkreśla się, że propozycje Komisji opierają się na tych samych złych założeniach, które były podstawą do uchylenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE Safe Harbour. W rezolucji Parlamentu Europejskiego pokreślono, że postanowienia nadal nie przewidują mechanizmów kontroli, ponadto opierają się na zasadach samoregulacji i samocertyfikacji.

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160524IPR28820/Tarcza-Prywatno%C5%9Bci-do-poprawki

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.