Wszystkie publikacje związane z przekazywaniem danych na podstawie 23 UODO.

Dane medyczne a dostęp do danych osobowych

11 maja 2008 0

Czy Policja może mieć dostęp do danych medycznych w kontekście tajemnicy lekarskiej oraz ochrony informacji dotyczących zdrowia psychicznego. Kwestia udostępniania danych osobowych na innej podstawie niż wskazane w art. 23 lub 27 ustawy z dnia […]

1 2