Wszystkie publikacje związane z przekazywaniem danych na podstawie 23 UODO.

Dane osobowe pracowników – udostępniać czy powierzać?

3 sierpnia 2017

Jednym z wielu problemów powstających na gruncie UODO jest kwestia korzystania z danych osobowych pracowników w celach kontaktowych przez inne podmioty. W tym kontekście powstaje pytanie, czy korzystanie z danych osobowych pracowników przez inne podmioty […]

Czy Policja może ujawniać dane osobowe do pozwów cywilnych?

8 maja 2017

Trybunał Sprawiedliwości UE interpretując art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46 uznał, że nie ma obowiązku przekazywania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez osobę objętą ochroną […]

UOKiK zbada na jakich zasadach Facebook przetwarza dane osobowe

24 marca 2017

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamierza sprawdzić regulaminy serwisu m.in. pod kątem celowości przetwarzania zgromadzonych danych osobowych, okresu ich przechowywania. W regulaminie portalu społecznościowego znajdziemy zapisy, że nasze dane, według Facebooka „różne informacje na […]

Czy dostawca kablówki może pomagać w ściąganiu abonamentu RTV?

22 marca 2017

Projekt nowelizacji ustawy abonamentowej zakłada, że operatorzy płatnej telewizji zostaną włączeni w proces rejestracji odbiorników RTV. Nowe przepisy uprawnią operatora do zbierania zgłoszeń rejestracyjnych i przekazywania ich Poczcie Polskiej – ta  z kolei będzie miała […]

Dane na temat wykształcenia adwokata są informacją publiczną

30 września 2016

Dziennikarz w związku ze zbieraniem materiału prasowego, zwrócił się do dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego o  dane dotyczące wznowienia przewodu doktorskiego osoby będącej adwokatem. Dziekan odmówił, wskazując, że nawet jeśli adwokaci są osobami publicznymi, to […]

Jakie obowiązki nakłada UODO na pracodawcę?

14 czerwca 2012

Na pracodawcy ciążą różnego rodzaju obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jednym z takich aktów prawnych do postanowień którego pracodawca zobowiązany jest się zastosować jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. […]

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

13 listopada 2010

W dobie rozwoju gospodarczego, w tym nowych technologii, przede wszystkim zaś w dobie pojawienia się zjawiska tzw. globalnego outsourcingu, gdzie coraz więcej podmiotów przekazuje (udostępnia) swoje dane lub powierza je innym podmiotom, a te z […]

1 2