Czy Policja może ujawniać dane osobowe do pozwów cywilnych?

8 maja 2017

Trybunał Sprawiedliwości UE interpretując art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46 uznał, że nie ma obowiązku przekazywania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez osobę objętą ochroną […]

Jak długo dane osobowe mogą widnieć w publicznych rejestrach?

24 marca 2017

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie sporu pomiędzy jedną z włoskich izb handlowych, a przedsiębiorcą Salvatore Mannim (sprawa C-398/15). Izba odmówiła  wykreślenia danych osobowych biznesmena z publicznego rejestru. Widniał w nim  jako  zarządzający i […]

6 rzeczy o Privacy Shield, o których powinno się wiedzieć

2 sierpnia 2016

Dnia 12 lipca br. Komisja Europejska (dalej KE, Komisja) zatwierdziła porozumienie EU-U.S. Privacy Shield.  Nowy model współpracy został stworzony by zabezpieczyć przestrzeganie praw podstawowych dzięki zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych, które są przesyłane z Unii […]

Retencja danych jest możliwa, ale tylko pod pewnymi warunkami

21 lipca 2016

Obowiązek retencji danych, czyli ogólny obowiązek zatrzymywania danych telekomunikacyjnych (dot. np. połączeń), przez operatorów wynikał z dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub […]