Tag dotyczy zagadnień związanych z przetwarzaniem danych w spółdzielniach oraz w spółdzielniach mieszkaniowych

Bezprawne praktyki spółdzielni mieszkaniowych?

18 lipca 2017

Kilka większych spółdzielni rozesłało do swoich członków oświadczenia wraz z formularzami. Setki tysięcy osób poproszono o ujawnienie danych wrażliwych, zarówno swoich jaki i ich domowników. Na jakiej podstawie prawnej  że spółdzielnie to robiły? Dane o […]