Jak długo dane osobowe mogą widnieć w publicznych rejestrach?

24 marca 2017

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie sporu pomiędzy jedną z włoskich izb handlowych, a przedsiębiorcą Salvatore Mannim (sprawa C-398/15). Izba odmówiła  wykreślenia danych osobowych biznesmena z publicznego rejestru. Widniał w nim  jako  zarządzający i […]