Czy można zidentyfikować osobę po adresie IP?

25 stycznia 2009

Tak. I chociaż teoretycznie adres IP umożliwia jedynie lokalizację komputera, to GIODO stoi na stanowisku, że jest to rodzaj danej dotyczący osoby możliwej do zidentyfikowania. Identyfikacja będzie możliwa gdy adres IP będzie przyporządkowany na stałe […]

Czy Zarząd Edukacji jest ADO?

25 sierpnia 2007

Jesteśmy wyodrębnioną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta, funkcjonującą w postaci zarządu edukacji z dyrektorem na czele. Analizując treść ustawy o ochronie danych osobowych, jak też stosownych orzeczeń nie sposób dociec, kto jest administratorem danych? Odpowiadając na […]

1 2