24 godziny na zgłaszanie incydentów do GIODO. Prawda czy fałsz?

23 marca 2016

Często otrzymujemy pytania dotyczące obowiązku poinformowania przez administratora danych (czyli np. przez spółkę) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wystąpieniu incydentu w procesie przetwarzania danych osobowych. Jak informują niektóre źródła, obowiązek ten powinien zostać zrealizowany […]

Kto może być administratorem bezpieczeństwa informacji?

25 kwietnia 2015

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) wprowadziła zmiany dotyczące w głównej mierze administratora bezpieczeństwa informacji i jego statusu w organizacji. Administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI) może być osoba, która: 1) ma pełną zdolność do czynności […]

W czym przejawia się wzmocnienie pozycji ABI?

25 marca 2015

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 7 listopada 2014 roku, wprowadzona w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. ustawy de regulacyjnej, dotyczyła w głównej mierze administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Przede wszystkim, nowela […]

1 2