Tag dotyczy źródeł prawa ochrony danych osobowych np. nowelizacji przepisów, wprowadzenia przepisów odrębnych ustaw zgodnie z art.5 uodo

Chcesz kupić złoto lokacyjne? Będziesz musiał podać PESEL

9 sierpnia 2016

W dniu 23 czerwca 2016 roku Zarząd Narodowego Banku Polskiego dokonał zmiany w dotychczasowej uchwale regulującej sprzedaż złota przez NBP. W myśl nowej regulacji odbiorcy indywidualni nabywający złote monety zobowiązani są do podania danych umożliwiających […]

Odszkodowanie za ujawnienie danych osobowych w raporcie spółki

4 sierpnia 2016

Sąd okręgowy, w wytoczonym na podstawie art. 448 k.c. powództwie, stwierdził  że przepisy nie nakazują zamieszczania w raporcie bieżącym danych osobowych osób zgłaszających sprzeciw. Wobec tego konsekwencją ich zamieszczenia było naruszenie dóbr osobistych. W czasie […]

Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych

30 czerwca 2016

28 czerwca zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) . Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone […]

1 czerwca br. wchodzi w życie nowelizacja UODO

24 maja 2016

17 maja została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje UODO. Zmiany dotyczą procedury pociągnięcia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do odpowiedzialności karnej. Wniosek o wyrażenie zgody […]

GDPR zatwierdzone przez Parlament Europejski

14 kwietnia 2016

Stało się! W dniu dzisiejszym (14.04) Parlament zatwierdził nowe zasady regulujące ochronę danych osobowych. Rozporządzenie (GDPR) wchodzi w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stanie się wiążące dla wszystkich państw […]

1 2 3 5