Tag wstawiamy, gdy artykuł dotyczy analizy danego pojęcia.

Wykorzystanie danych biometrycznych a GDPR

15 marca 2016

Dotychczas wykorzystanie danych biometrycznych sprawiało wiele trudności z powodu braku jasnych uregulowań. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia unijnego dane biometryczne w 2018 r. będą przedmiotem szczególnej ochrony przez zakwalifikowanie ich jako dane wrażliwe. […]

Okres przetwarzania danych osobowych

14 grudnia 2014

Generalny Inspektor w artykule z dnia 15 stycznia 2013 r. opublikowanym przez Przegląd Komunalny (wyd. Abrys), umieszczonym również na stronie internetowej GIODO[1] wskazuje, że okres przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne po wygaśnięciu lub rozwiązaniu […]

Elektroniczna skrzynka podawcza

13 lutego 2010

Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem technik wymiany informacji, faktem stało się formowanie globalnego społeczeństwa informacyjnego. W tym kontekście pojawiło się wiele inicjatyw Unii Europejskiej („eEuropa – Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich”, „strategia […]

Roszczenie zaniechania przetwarzania danych osobowych

11 lutego 2009

Roszczenie zaniechania przetwarzania danych osobowych Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, pod pojęciem „przetwarzania danych osobowych” należy rozumieć szereg działań wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, […]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako oświadczenie woli

11 kwietnia 2008

Ustawodawca nie przewiduje żadnej konkretnej formy na wyrażenie przedmiotowej zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych (np. imię, nazwisko). Oświadczenie takie zasadniczo może być nawet wyrażone ustnej, administrator danych powinien jednak móc, w razie […]

1 2