Postępowania wyjaśniające wobec Facebooka

10 sierpnia 2016 0

Co pewien czas w mediach pod adresem portalu Facebook padają zarzuty o nadużywanie pozycji dominującej, naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, czy też zastrzeżenia co do przestrzegania prawa do prywatności użytkowników. Sprawie postanowili przyjrzeć się Generalny Inspektor […]

6 rzeczy o Privacy Shield, o których powinno się wiedzieć

2 sierpnia 2016 0

Dnia 12 lipca br. Komisja Europejska (dalej KE, Komisja) zatwierdziła porozumienie EU-U.S. Privacy Shield.  Nowy model współpracy został stworzony by zabezpieczyć przestrzeganie praw podstawowych dzięki zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych, które są przesyłane z Unii […]

Dane osobowe jak pieniądze

28 lipca 2016 0

Problematyka „zapłaty danymi” od początku obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych rodzi niemałe problemy. Wielu administratorów danych osobowych umożliwia dostęp do swoich usług na podstawie zawarcia „nieodpłatnych” umów. Często ich przedmiotem jest również przetwarzanie danych […]

Państwa członkowskie zaakceptowały Privacy Shield

11 lipca 2016 0

Komisja art. 31 czyli grupa przedstawicieli 28 Państw Członkowskich UE zaakceptowała projekt Privacy Shiled. Czterech członków Komisji wstrzymało się jednak od głosu. Byli to reprezentanci: Chorwacji, Austrii, Słowni oraz Bułgarii. Jak podkreśla Vera Jourova (Komisarz […]

Dane osobowe w marketingu – administrator danych

6 lipca 2016 0

Artykuł autorstwa Macieja Chmieleckiego ukazał się pierwotnie na łamach www.marketing-news.pl Kto jest administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) zbieranych podczas akcji marketingowej – klient, który tę akcję zleca, czy agencja, która tę akcję organizuje? Mówimy […]

Ustawa antyterrorystyczna trafiła do Senatu

15 czerwca 2016 0

Według autorów projektu ustawy, jej postanowienia mają przyczynić się do podniesienia standardu bezpieczeństwa. Przeciwnicy wskazują jednak na zagrożenie dla ochrony danych osobowych polskich obywateli, jak i cudzoziemców. Największy sprzeciw budzą przepisy umożliwiające prowadzenie bez zgody […]

Dane osobowe w aplikacjach zdrowotnych bardziej chronione

10 czerwca 2016 0

Komisja Europejska przyjęła tekst Kodeksu dobrych praktyk z zakresu prywatności dla aplikacji zdrowotnych. Akt uwzględnia uwagi Grupy Roboczej art. 29, a ma przyczynić się do podnoszenia standardów bezpieczeństwa danych osobowych udostępnianych przez użytkowników aplikacji zdrowotnych. […]

Twórca Facebooka nie świeci przykładem

9 czerwca 2016 0

O potrzebie należytej ochrony kont dostępu powtarza się do znudzenia.  Tymczasem, jedna z najbardziej znanych postaci Internetu straciła dostęp do swoich kont przez zupełną ignorancję ogólnie znanych zaleceń. Przy okazji wycieku danych z LinkedIn, o […]

1 2 3 4