Postępowania wyjaśniające wobec Facebooka

10 sierpnia 2016

Co pewien czas w mediach pod adresem portalu Facebook padają zarzuty o nadużywanie pozycji dominującej, naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, czy też zastrzeżenia co do przestrzegania prawa do prywatności użytkowników. Sprawie postanowili przyjrzeć się Generalny Inspektor […]

6 rzeczy o Privacy Shield, o których powinno się wiedzieć

2 sierpnia 2016

Dnia 12 lipca br. Komisja Europejska (dalej KE, Komisja) zatwierdziła porozumienie EU-U.S. Privacy Shield.  Nowy model współpracy został stworzony by zabezpieczyć przestrzeganie praw podstawowych dzięki zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych, które są przesyłane z Unii […]

Dane osobowe jak pieniądze

28 lipca 2016

Problematyka „zapłaty danymi” od początku obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych rodzi niemałe problemy. Wielu administratorów danych osobowych umożliwia dostęp do swoich usług na podstawie zawarcia „nieodpłatnych” umów. Często ich przedmiotem jest również przetwarzanie danych […]

Państwa członkowskie zaakceptowały Privacy Shield

11 lipca 2016

Komisja art. 31 czyli grupa przedstawicieli 28 Państw Członkowskich UE zaakceptowała projekt Privacy Shiled. Czterech członków Komisji wstrzymało się jednak od głosu. Byli to reprezentanci: Chorwacji, Austrii, Słowni oraz Bułgarii. Jak podkreśla Vera Jourova (Komisarz […]

Dane osobowe w marketingu – administrator danych

6 lipca 2016

Artykuł autorstwa Macieja Chmieleckiego ukazał się pierwotnie na łamach www.marketing-news.pl Kto jest administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) zbieranych podczas akcji marketingowej – klient, który tę akcję zleca, czy agencja, która tę akcję organizuje? Mówimy […]

Ustawa antyterrorystyczna trafiła do Senatu

15 czerwca 2016

Według autorów projektu ustawy, jej postanowienia mają przyczynić się do podniesienia standardu bezpieczeństwa. Przeciwnicy wskazują jednak na zagrożenie dla ochrony danych osobowych polskich obywateli, jak i cudzoziemców. Największy sprzeciw budzą przepisy umożliwiające prowadzenie bez zgody […]

Dane osobowe w aplikacjach zdrowotnych bardziej chronione

10 czerwca 2016

Komisja Europejska przyjęła tekst Kodeksu dobrych praktyk z zakresu prywatności dla aplikacji zdrowotnych. Akt uwzględnia uwagi Grupy Roboczej art. 29, a ma przyczynić się do podnoszenia standardów bezpieczeństwa danych osobowych udostępnianych przez użytkowników aplikacji zdrowotnych. […]

Twórca Facebooka nie świeci przykładem

9 czerwca 2016

O potrzebie należytej ochrony kont dostępu powtarza się do znudzenia.  Tymczasem, jedna z najbardziej znanych postaci Internetu straciła dostęp do swoich kont przez zupełną ignorancję ogólnie znanych zaleceń. Przy okazji wycieku danych z LinkedIn, o […]

1 2 3 4