Wszystko co jest związane z rekrutacją oraz kadrami oraz szeroko rozumianym zatrudnieniem.

6 rzeczy o Privacy Shield, o których powinno się wiedzieć

2 sierpnia 2016

Dnia 12 lipca br. Komisja Europejska (dalej KE, Komisja) zatwierdziła porozumienie EU-U.S. Privacy Shield.  Nowy model współpracy został stworzony by zabezpieczyć przestrzeganie praw podstawowych dzięki zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych, które są przesyłane z Unii […]

Wykorzystanie danych biometrycznych a GDPR

15 marca 2016

Dotychczas wykorzystanie danych biometrycznych sprawiało wiele trudności z powodu braku jasnych uregulowań. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia unijnego dane biometryczne w 2018 r. będą przedmiotem szczególnej ochrony przez zakwalifikowanie ich jako dane wrażliwe. […]

Pracodawca może śledzić co pracownik robi w internecie

14 stycznia 2016

12 stycznia 2016 został wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrok w którym Trybunał stwierdza, że dozwolone jest monitorowanie aktywności podwładnych w Internecie (również można przeglądać ich prywatną korespondencje).  Jednak taki monitoring musi być proporcjonalny […]

Big Data w biznesie

14 marca 2014

Danymi osobowymi mogą być w zasadzie wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej (ewentualnie możliwej do zidentyfikowania) osoby fizycznej. Jest to bardzo ważna konkluzja w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie, opierającym się na globalnym transferze różnego rodzaju […]

Jakie obowiązki nakłada UODO na pracodawcę?

14 czerwca 2012

Na pracodawcy ciążą różnego rodzaju obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jednym z takich aktów prawnych do postanowień którego pracodawca zobowiązany jest się zastosować jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. […]

1 2