Wearables a zagrożenia dla ochrony danych osobowych

28 listopada 2016

Coraz większą popularność zyskują urządzenia typu wearable. Zaliczyć można do nich „smart” zegarki, okulary, opaski czy bransoletki. Zbierają one informacje o naszych parametrach biologicznych (tj. pulsie), położeniu, ilości wykonanych kroków, długości i jakości snu czy […]

Budząca niepokój akcja informacyjna ZUS

26 października 2016

W tym roku zaczął działać system elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Od 2018 roku zwolnienia wystawiane będą wyłącznie za jego pośrednictwem. Jego celem jest usprawnienie polskiego systemu wystawiania zwolnień lekarskich. Dzięki tej innowacji pracodawca otrzyma natychmiast […]

Wykorzystanie danych biometrycznych a GDPR

15 marca 2016

Dotychczas wykorzystanie danych biometrycznych sprawiało wiele trudności z powodu braku jasnych uregulowań. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia unijnego dane biometryczne w 2018 r. będą przedmiotem szczególnej ochrony przez zakwalifikowanie ich jako dane wrażliwe. […]

Jakie obowiązki nakłada UODO na pracodawcę?

14 czerwca 2012

Na pracodawcy ciążą różnego rodzaju obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jednym z takich aktów prawnych do postanowień którego pracodawca zobowiązany jest się zastosować jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. […]

Dane medyczne a dostęp do danych osobowych

11 maja 2008

Czy Policja może mieć dostęp do danych medycznych w kontekście tajemnicy lekarskiej oraz ochrony informacji dotyczących zdrowia psychicznego. Kwestia udostępniania danych osobowych na innej podstawie niż wskazane w art. 23 lub 27 ustawy z dnia […]