Wszystkie artykuły związane z GIODO. W tym aktualności, komentarze do decyzji itp.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

13 listopada 2010

W dobie rozwoju gospodarczego, w tym nowych technologii, przede wszystkim zaś w dobie pojawienia się zjawiska tzw. globalnego outsourcingu, gdzie coraz więcej podmiotów przekazuje (udostępnia) swoje dane lub powierza je innym podmiotom, a te z […]

Elektroniczna skrzynka podawcza

13 lutego 2010

Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem technik wymiany informacji, faktem stało się formowanie globalnego społeczeństwa informacyjnego. W tym kontekście pojawiło się wiele inicjatyw Unii Europejskiej („eEuropa – Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich”, „strategia […]

Co po wydaniu decyzji przez GIODO? Schemat procedury administracyjnej

13 stycznia 2010

Schemat procedury administracyjnej odnoszącej się do wydawania decyzji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).     Etap pierwszy                                      decyzja GIODO ↓ Etap drugi                     wniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy ↓ Etap trzeci                             skarga […]

Jakie zbiory były najczęściej zgłaszane do rejestracji GIODO w 2007?

11 stycznia 2008

Znaczną część zbiorów danych osobowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanowią zbiory, których administratorami są podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Co istotne, jeśli w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej […]

Uprawnienia inspektorskie GIODO

14 kwietnia 2007

Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określa art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO. Jako pierwsze z zadań przepis ten wymienia kontrolę zgodności przetwarzania danych […]

1 2 3 4