Nowe obowiązki inspektora ochrony danych – publikacja GIODO

27 lutego 2017

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował na stronie internetowej Biura publikację odnośnie do obowiązków inspektora ochrony danych osobowych. Inspektor jest podmiotem, który pojawi się w polskiej praktyce prawnej wraz z rozpoczęciem stosowania GDPR (tj. 25 maja 2018 […]

Brexit – nowe reguły przekazywania danych osobowych

28 czerwca 2016

W zeszłotygodniowym referendum ponad 52% uprawnionych do głosowania Brytyjczyków opowiedziało się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeszcze nie wiemy, na jakich zasadach przedsiębiorcy działający na rynku unijnym będą mogły przetwarzać dane wyspiarzy i […]

Znamy datę obowiązywania GDPR

4 maja 2016

W dniu dzisiejszym (04.05) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie (GDPR).  Wejdzie ono w życie 20 dni po publikacji, a stanie się wiążące dla wszystkich państw członkowskich 2 lata od daty publikacji (czyli 25.05.2018). Do tego […]

GDPR zatwierdzone przez Parlament Europejski

14 kwietnia 2016

Stało się! W dniu dzisiejszym (14.04) Parlament zatwierdził nowe zasady regulujące ochronę danych osobowych. Rozporządzenie (GDPR) wchodzi w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stanie się wiążące dla wszystkich państw […]

BCR nadal ważny w kontekście transferu danych do USA

13 kwietnia 2016

Z dzisiejszej konferencji w Brukseli dobiegają do nas bardzo pocieszające doniesienia o BCR. Serwis privacylaws donosi, że przedłużające się negocjacje w sprawie „Privacy Shield” nie mają wpływu na legalność transferu do USA opartego o BCR. […]

Wykorzystanie danych biometrycznych a GDPR

15 marca 2016

Dotychczas wykorzystanie danych biometrycznych sprawiało wiele trudności z powodu braku jasnych uregulowań. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia unijnego dane biometryczne w 2018 r. będą przedmiotem szczególnej ochrony przez zakwalifikowanie ich jako dane wrażliwe. […]

Ogłoszone końcowe brzmienie Privacy Shield

7 marca 2016

Ogłoszono końcowe brzmienie postanowień dokumentu „the EU-U.S. Privacy Shield” ustalonego pomiędzy Komisją Europejską a Departamentem Handlu USA. Porozumienia ma na celu zapewnienie, by dane osobowe były przekazywane między Europą a Stanami Zjednoczonymi w celach handlowych przy […]

1 2 3