Tag dotyczy zagadnień związanych z przetwarzaniem danych w ramach sprzedaży w Internecie

Big Data w biznesie

14 marca 2014

Danymi osobowymi mogą być w zasadzie wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej (ewentualnie możliwej do zidentyfikowania) osoby fizycznej. Jest to bardzo ważna konkluzja w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie, opierającym się na globalnym transferze różnego rodzaju […]

Q&A | Ochrona danych osobowych w e-commerce

14 października 2013

Pytanie 1: Jakie zbiory danych osobowych administrowane są przez sklepy internetowe? Które z nich podlegają obowiązkowi rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)? Odpowiedź: Analiza zakresu i celów działania podmiotów prowadzących sklepy internetowe […]

1 2