Wearables a zagrożenia dla ochrony danych osobowych

28 listopada 2016

Coraz większą popularność zyskują urządzenia typu wearable. Zaliczyć można do nich „smart” zegarki, okulary, opaski czy bransoletki. Zbierają one informacje o naszych parametrach biologicznych (tj. pulsie), położeniu, ilości wykonanych kroków, długości i jakości snu czy […]

Dane osobowe w aplikacjach zdrowotnych bardziej chronione

10 czerwca 2016

Komisja Europejska przyjęła tekst Kodeksu dobrych praktyk z zakresu prywatności dla aplikacji zdrowotnych. Akt uwzględnia uwagi Grupy Roboczej art. 29, a ma przyczynić się do podnoszenia standardów bezpieczeństwa danych osobowych udostępnianych przez użytkowników aplikacji zdrowotnych. […]

GDPR zatwierdzone przez Parlament Europejski

14 kwietnia 2016

Stało się! W dniu dzisiejszym (14.04) Parlament zatwierdził nowe zasady regulujące ochronę danych osobowych. Rozporządzenie (GDPR) wchodzi w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stanie się wiążące dla wszystkich państw […]

Automatyczne wykrywanie oszustw podatkowych a ochrona danych podatników

30 marca 2016

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej, który przewiduje powołanie specjalnej spółki celowej. Jej celem byłoby przygotowanie rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej. Skutkowałoby […]

Wykorzystanie danych biometrycznych a GDPR

15 marca 2016

Dotychczas wykorzystanie danych biometrycznych sprawiało wiele trudności z powodu braku jasnych uregulowań. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia unijnego dane biometryczne w 2018 r. będą przedmiotem szczególnej ochrony przez zakwalifikowanie ich jako dane wrażliwe. […]

1 2