Retencja danych jest możliwa, ale tylko pod pewnymi warunkami

21 lipca 2016 0

Obowiązek retencji danych, czyli ogólny obowiązek zatrzymywania danych telekomunikacyjnych (dot. np. połączeń), przez operatorów wynikał z dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub […]

Ustawa antyterrorystyczna trafiła do Senatu

15 czerwca 2016 0

Według autorów projektu ustawy, jej postanowienia mają przyczynić się do podniesienia standardu bezpieczeństwa. Przeciwnicy wskazują jednak na zagrożenie dla ochrony danych osobowych polskich obywateli, jak i cudzoziemców. Największy sprzeciw budzą przepisy umożliwiające prowadzenie bez zgody […]

FBI opłacała hakerów w celu złamania zabezpieczeń Apple

14 kwietnia 2016 0

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Washington Post  agenci wynajęli płatnych hakerów, którzy wykorzystali co najmniej jedną ze znalezionych luk w zabezpieczeniach oprogramowania Apple. Podkreśla się, że złamanie cztero-cyfrowego kodu dostępu nie stanowiło trudności. Problemem […]

1 2