Retencja danych jest możliwa, ale tylko pod pewnymi warunkami

21 lipca 2016

Obowiązek retencji danych, czyli ogólny obowiązek zatrzymywania danych telekomunikacyjnych (dot. np. połączeń), przez operatorów wynikał z dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub […]

Ustawa antyterrorystyczna trafiła do Senatu

15 czerwca 2016

Według autorów projektu ustawy, jej postanowienia mają przyczynić się do podniesienia standardu bezpieczeństwa. Przeciwnicy wskazują jednak na zagrożenie dla ochrony danych osobowych polskich obywateli, jak i cudzoziemców. Największy sprzeciw budzą przepisy umożliwiające prowadzenie bez zgody […]

FBI opłacała hakerów w celu złamania zabezpieczeń Apple

14 kwietnia 2016

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Washington Post  agenci wynajęli płatnych hakerów, którzy wykorzystali co najmniej jedną ze znalezionych luk w zabezpieczeniach oprogramowania Apple. Podkreśla się, że złamanie cztero-cyfrowego kodu dostępu nie stanowiło trudności. Problemem […]

1 2