Wszystkie artykuły związane z administratorem danych osobowych oraz artykuły mogące go zainteresować. Także tematy związane z zarządzaniem przetwarzaniem danych osobowych.

UOKiK zbada na jakich zasadach Facebook przetwarza dane osobowe

24 marca 2017

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamierza sprawdzić regulaminy serwisu m.in. pod kątem celowości przetwarzania zgromadzonych danych osobowych, okresu ich przechowywania. W regulaminie portalu społecznościowego znajdziemy zapisy, że nasze dane, według Facebooka „różne informacje na […]

Czy dostawca kablówki może pomagać w ściąganiu abonamentu RTV?

22 marca 2017

Projekt nowelizacji ustawy abonamentowej zakłada, że operatorzy płatnej telewizji zostaną włączeni w proces rejestracji odbiorników RTV. Nowe przepisy uprawnią operatora do zbierania zgłoszeń rejestracyjnych i przekazywania ich Poczcie Polskiej – ta  z kolei będzie miała […]

Whistleblowing – czy potrzebujemy kompleksowej regulacji ?

24 października 2016

Szwecja poszerzy grono krajów, w których szczególną ochroną prawną objęci zostaną tzw. sygnaliści, tj. osoby, które posiadając informacje o nieprawidłowościach w swoim środowisku pracy ujawnią je przełożonym lub organom państwowym. Ustawa o ochronie osób nagłaśniających […]

Postępowania wyjaśniające wobec Facebooka

10 sierpnia 2016

Co pewien czas w mediach pod adresem portalu Facebook padają zarzuty o nadużywanie pozycji dominującej, naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, czy też zastrzeżenia co do przestrzegania prawa do prywatności użytkowników. Sprawie postanowili przyjrzeć się Generalny Inspektor […]

Odszkodowanie za ujawnienie danych osobowych w raporcie spółki

4 sierpnia 2016

Sąd okręgowy, w wytoczonym na podstawie art. 448 k.c. powództwie, stwierdził  że przepisy nie nakazują zamieszczania w raporcie bieżącym danych osobowych osób zgłaszających sprzeciw. Wobec tego konsekwencją ich zamieszczenia było naruszenie dóbr osobistych. W czasie […]

Dane osobowe w marketingu – administrator danych

6 lipca 2016

Artykuł autorstwa Macieja Chmieleckiego ukazał się pierwotnie na łamach www.marketing-news.pl Kto jest administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) zbieranych podczas akcji marketingowej – klient, który tę akcję zleca, czy agencja, która tę akcję organizuje? Mówimy […]

4 fala. Kancelaria „Liberty” nie daje o sobie zapomnieć

29 czerwca 2016

Od naszych klientów otrzymujemy informację o rozpoczęciu już 4 fali maili przesyłanych przez Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni”/Kancelarię Liberty itp. O sprawie pisaliśmy tutaj, tutaj oraz tutaj. Nowe mailing nieznacznie różni się od wcześniejszych. Nie będziemy go wobec […]

Czy zasady profilowania bezrobotnych są informacją publiczną?

19 maja 2016

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Fundacji Panoptykon Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że zasady ustalania profili pomocy dla osób bezrobotnych są informacją publiczną. Profilowanie polega na zakwalifikowaniu bezrobotnych na podstawie pewnych kryteriów do […]

1 2 3 4 7