Wszystkie artykuły związane z administratorem bezpieczeństwa informacji w tym: kwestie opisu tej funkcji, komentarze do niej, wykonywania obowiązków, realizacji zadań w poszczególnych branżach. Pod ten tag również podłączamy kwestie związane z zastępcą ABI.

Uprawnienia inspektorskie GIODO

14 kwietnia 2007

Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określa art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO. Jako pierwsze z zadań przepis ten wymienia kontrolę zgodności przetwarzania danych […]

1 2 3