Wszystkie artykuły związane z administratorem bezpieczeństwa informacji w tym: kwestie opisu tej funkcji, komentarze do niej, wykonywania obowiązków, realizacji zadań w poszczególnych branżach. Pod ten tag również podłączamy kwestie związane z zastępcą ABI.

Powołanie ABI – mity a rzeczywistość

27 października 2015

W ostatnim czasie toczy się, a można nawet powiedzieć, została rozpętana, dyskusja na temat sensu lub jego braku, powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Jest to o tyle istotne, że z jednej strony powołanie ABI to […]

ABI nie taki straszny

2 czerwca 2015

            Artykuł zamieszczony w serwisie rp.pl w dniu 1 czerwca 2015 r. przykuł moją uwagę ze względu na hasła, które w sposób bardzo wyraźny są nacechowane negatywnie. Parafrazując, na pierwszy […]

Kto może być administratorem bezpieczeństwa informacji?

25 kwietnia 2015

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) wprowadziła zmiany dotyczące w głównej mierze administratora bezpieczeństwa informacji i jego statusu w organizacji. Administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI) może być osoba, która: 1) ma pełną zdolność do czynności […]

W czym przejawia się wzmocnienie pozycji ABI?

25 marca 2015

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 7 listopada 2014 roku, wprowadzona w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. ustawy de regulacyjnej, dotyczyła w głównej mierze administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Przede wszystkim, nowela […]

Co z tym ABI?

24 lutego 2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych. Fakt ten spowodował widoczne zwiększenie zainteresowania problematyką ochrony danych osobowych wśród administratorów danych. Okazuje się, że pomimo kilkunastu lat obowiązywania ustawy […]

Q&A| Rola i zadania ABI

13 grudnia 2009

[Artykuł archiwalny] Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) jest, co do zasady , jednym z obowiązków administratora danych, wynikającym z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , […]

Ochrona danych osobowych, a bezpieczeństwo informacji

11 stycznia 2008

Od wielu lat zauważamy dosyć wyraźne trendy a nawet modę na wdrażanie rozwiązań nakierowanych na „bezpieczeństwo informacji”. Osoby zarządzające systemami teleinformatycznymi, administratorzy danych osobowych zastanawiają się, czy jeżeli ich systemy są zgodne z wymaganiami Ustawy […]

1 2 3