Sygnaliści w bankach są za słabo chronieni

sygnaliści
Człowiek z megafonem na białym tle

Od 1 maja 2017 wchodzą nowe przepisy, które nakładają obowiązek przygotowania i wdrożenia efektywnego systemu zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa, procedur i regulaminów w bankach. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia ministra rozwoju i finansów. Bank zobowiązany jest do przygotowania rozwiązań techniczno–organizacyjnych pozwalających na anonimowe zgłaszanie incydentów naruszających prawo czy kodeks etyczny pracowników banków. Wielu specjalistów podkreśla, że aby system zgłaszania naruszeń był efektywny powinien gwarantować anonimowość i bezpieczeństwo osobie zgłaszającej naruszenie.

W kontekście rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony danych osobowych należy zauważyć, że mechanizm polegający na obowiązkowym poinformowaniu osoby, której zarzucono naruszenie może w praktyce zniechęcać osoby zgłaszające do podjęcia czynności zmierzających do wykrycia nieprawidłowości oraz ich twórcy.

Źródło: Rzeczpospolita, 2–3 maja 2017r.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.