Statystyki przestępstw z UODO za lata 1997- 2010

crime, justice icons universal set for web and mobile

     Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje już kilkanaście lat. W tym czasie była kilkukrotnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 7 marca 2011 r. W odniesieniu do przepisów karnych zaszły następujące zmiany: usunięty został art. 50 który stanowił, że administrujący zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane niezgodne z celem utworzenia zbioru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Dodany został z kolei art. 54a, który stanowi, że kto inspektorowi udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności kontrolnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo można popełnić tylko umyślnie. Wprowadzenie przepisu art. 54a może statystyki wyraźnie podnieść.

Liczba postępowań wszczynanych w związku z art. 49-54 Ustawy o ochronie danych osobowych w przeciągu 10 lat jest podobna, poza 1999 rokiem (zapewne związane jest to z początkiem obowiązywania ustawy). Najwięcej postępowań wszczęto w 2009 r.(387), a najmniej we wspomnianym już roku 1999 r. (152).
Inaczej już sytuacja wygląda, jeżeli spojrzymy liczbę stwierdzonych przestępstw i liczbę podejrzanych. Ciężko znaleźć tu jakąś prawidłowość. Liczba przestępstw stwierdzonych w ciągu roku waha się od 58 (1999 r. ) do 1306 (2002 r.). Duża jest również rozpiętość liczby podejrzanych, gdyż wynosi ona od 27 (1999 r.), aż do 613 (2003 r.), choć w tym wypadku poza tymi dwoma latami ich liczba wydaje się być w miarę stabilna i utrzymywać w granicach 85 rocznie.
W 2002 r. było 1306 przestępstw stwierdzonych i tylko 77 podejrzanych, co oznacza, że statystyczny podejrzany mógł popełnić blisko 17 przestępstw. Z kolei w roku 2003 na 761 przestępstw stwierdzonych przypadało wspomnianych już 613 podejrzanych, co daje 1,2 stwierdzonego przestępstwa przypadającego na jednego podejrzanego.
Powyższe statystyki mają odzwierciedlenie we wskaźnikach wykrycia. Najwyższy wskaźnik ma 2002 r. i tu wynosi on 95,8 %, z kolei najmniejszy jest w 2008 r. i wynosi 66,2 %. W wyniku wprowadzonej w tym roku nowelizacji powyższe statystyki ulegną zapewne wzrostowi.
  
Ustawa o ochronie danych osobowych art. 49-54
Liczba postępowań wszczętych
Liczba p-tw stwierdzonych
Wskaźnik wykrycia
w %
Liczba podejrzanych
1999
152
58
74,1
27
2000
290
470
92,6
82
2001
347
592
94,1
114
2002
381
1306
95,8
77
2003
337
761
93,2
613
2004
382
706
91,1
83
2005
355
173
63,8
89
2006
375
151
59,1
67
2007
327
506
87,8
55
2008
360
154
66,2
60
2009
387
332
78,6
56
2010
330
279
80,1
65
Źródło: www.policja.pl
About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.