Rekrutacja zagranicznych studentów do szkoły wyższej przez firmę zewnętrzną

Firma zewnętrzna prowadzi rekrutację studentów zagranicznych do szkoły wyższej. Dodatkowo firma ta w czasie studiów odpowiada za opiekę (wszelkiego typu pomoc) nad tymi studentami, ich kontakt z uczelnią, wysyłanie tych osób na stypendia, itd.

Kto będzię w tym wypadku ADO?

Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 7 pkt 6 uodo, przez administratora danych rozumie się podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Nie ma prawnych przeszkód, by za administratorów danych mogły być uznane dwa lub nawet więcej podmiotów. Będzie to możliwe, gdy zbiór danych pozostaje we wspólnej dyspozycji więcej niż jednego podmiotu.

Z opisanego wyżej stanu faktycznego wynika, iż z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia. Uczelnia pozostaje bezspornym administratorem w stosunku do danych swoich studentów (posiada pełne prawo do decydowania o celach i środkach przetwarzania tych danych, które przyznają jej odpowiednie przepisy prawa). Jednocześnie wskazanych w przywołanym przypadku studentów należy potraktować również jako klientów firmy zajmującej się rekrutacją i opieką nad nimi. Firma ta w stosunku do tych osób również pozostaje administratorem (firma jest suwerenna w zakresie podejmowania decyzji, co do celu i sposobu przetwarzania danych). W związku z tym należy tutaj wykluczyć powierzenie przetwarzania danych osobowych o jakim mowa w art. 31 ustawy. Dodać należy, iż nie jest administratorem danych podmiot, któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych.

Ponadto, wypada przyjąć, iż udostępnianie danych zachodzi w relacji firma – uczelnia. Udostępnienie danych w rozumieniu ustawy nie ma charakteru abstrakcyjnego i określając je należy ustalić jak w rzeczywistości przebiegało przekazywanie danych. W opisanym stanie faktycznym, wszystko wskazuje na to, że dane były przekazywane przez firmę uczelni.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.