Raport z badania użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa i zastosowań biometrii

https://www.flickr.com/photos/edowoo/27541296473

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym badania na użytkownikach urządzeń mobilnych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa i zastosowań biometrii  przeprowadzone przez Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej w ramach Laboratorium Interdyscyplinarności i Kreatywnego Projektowania  „Design Thinking – Biometry”.

Rezultaty badań ukazały olbrzymią lukę w edukacji użytkowników urządzeń mobilnych, przy jednoczesnym bardzo intensywnym ich wykorzystaniu zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Alarmujący jest brak elementarnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z utraty kontroli nad zasobami urządzenia mobilnego czy kradzieży elektronicznej  tożsamości, jak również bardzo niefrasobliwe podejście do aspektów bezpieczeństwa dużej liczby użytkowników.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami badań: http://wwodo.mokop.co/uploads/docs/raport-bezpieczenstwo-urzadzenia-mobilne-polska-2016.pdf

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.