Przetwarzanie danych przedsiębiorców. Od maja wejdą nowe przepisy.

Files in the storage room

Jak w kalejdoskopie zmieniają się uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych przedsiębiorców. Na początku nie stosowało się do nich w ogóle ustawy o ochronie danych osobowych. Następnie stosowano ją w całości. A teraz? Będziemy stosować ją w ograniczonym zakresie.

Od 19 maja 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2015 r. poz. 1893, dalej ustawa o zmianie). Jak sama nazwa wskazuje wprowadzi ona zmiany  w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie który będziemy stosować w ograniczonym zakresie ustawę o ochronie danych osobowych (dalej uodo) do danych osobowych przedsiębiorców. Na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy o zmianie wprowadzono do ustawy o swobodzie m.in. art. 39b.

Brzmi on następująco:

Art. 39b. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.”

Już prawie za 6 miesięcy będziemy stosować do danych osobowych ujawnionych w rejestrze Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej tylko przepisy dotyczące:

  1. Kontroli dokonywanej przez GIODO oraz trybu prowadzenia postępowań(art.14-19a oraz 21-22a uodo)
  2. Zabezpieczenie danych osobowych (rozdział 5 uodo).

Stosowanie ustawy wobec tego będzie tylko związane z realizowaniem przez GIODO kontroli i to w zakresie odpowiedniego zabezpieczania danych osobowych.  Oczywiście w odniesieniu tylko do danych osobowych ujawnionych w rejestrze CEIDG. Do przetwarzania innych danych osobowych nie zawartych w CEIDG stosujemy uodo w całości.

Na podstawie tych zmian odejdą w zapomnienie problemy stosowania obowiązków informacyjnych czy przesłanek przetwarzania danych. Konkretyzując nie będziemy musieli stosować już obowiązku informacyjnego w  przypadku zbierania danych osobowych przedsiębiorców  z CEIDG.

Zmiana ta znacznie ułatwi życie podmiotom przetwarzającym dane zawarte w CEIDG.


 

Źródła:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1893/1;

http://czasopismo.legeartis.org/2015/11/przetwarzanie-danych-osobowych-przedsiebiorcow-ceidg.html

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.