Projekt ustawy antyterrorystycznej – nie zapewnia cudzoziemcom prawa do prywatności

Large Man Looking At Co-Worker With A Magnifying Glass --- Image by © Images.com/Corbis

W kształcie proponowanym przez rząd projekt zakłada m.in. możliwość podsłuchiwania i nagrywania cudzoziemców, gdy zaistnieje obawa, że prowadzi on działalność terrorystyczną. Możliwość inwigilacji cudzoziemców może pośrednio skutkować kontrolą obywateli Polski.

W przypadku kontaktu cudzoziemca z Polakiem, informacje obu osób będą rejestrowane. Niepokój budzi możliwość podjęcia czynności operacyjnych bez kontroli sądu. Brak zewnętrznego nadzoru stwarza pole do nadużyć. I

nnym zagrożeniem jest to, że służby będą mogły zastosować czynności operacyjne wobec cudzoziemców w każdej sytuacji, a nie tylko gdy okaże się to niezbędne.

Szczególnie rzucającymi się w oczy są uprawnienia ABW i Straży Granicznej do pozyskiwanie odcisków linii papilarnych, obrazu twarzy, a także materiału DNA obcokrajowców. Dane mają nie być niszczone. Swoje zaniepokojenie kształtem proponowanych uregulowań wyraził m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Wydaje się, że brak obowiązku retencji danych osobowych jest niezgodny z Konstytucją, europejską konwencją o ochronie praw człowieka, a także UODO.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.