PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR – UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Terminy i miejsce szkolenia:     

I termin: 13 lipca 2018, Warszawa, Golden Tower Floor (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Kolejne terminy:  24 sierpnia.

Godz. 09.30–16.00

—♦—

Od 25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Celem szkolenia z tego zakresu jest:

 • omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w GDPR oraz projekcie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przedstawienie roli i zadań krajowego organu nadzorczego,
 • prezentacja nowych/rozszerzonych praw obywateli i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających,
 • nakreślenie ram i perspektywy czasowej wdrażania GDPR.

—♦—

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach krajowej, europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

—♦—

Doświadczeniem podzielą się prawnicy z Grupy Omni Modo, którą tworzą: Omni Modo – jedna z  najstarszych firm doradczych zajmujących się ochroną danych, obecna od 14 lat na rynku, Omni Modo Sp. z o.o. specjalizująca się wyłącznie przygotowaniu podmiotów do wymogów GDPR, Kancelaria Prawna mec. Tomasza Osieja oraz portale www.e-ochronadanych.pl oraz www.gdpr.pl.

PLAN SZKOLENIA

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

 • istota, cele oraz ogólne założenia reformy prawa ochrony danych osobowych,
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych (zasada podejścia opartego na ryzyku, zasada rozliczalności).

I Blok

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • dlaczego rozporządzenie? – skala, przyczyny i skutki,
 • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
 • tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych (m.in. prawo pracy)

II Blok

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
 • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy,
 • nowe rozszerzone obowiązki informacyjne,
 • audyty należytej ochrony danych osobowych,
 • nowe zasady: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default),
 • współadministrator, administrator i podmiot przetwarzający – wzajemne relacje,
 • rozliczalność – dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
 • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy,
 • obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych – kiedy i komu.

III Blok

Inspektor  ochrony danych  osobowych (IOD/DPO)

 • kto musi, a kto powinien powołać IOD/DPO? Plusy i minusy,
 • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO – kim tak naprawdę będzie IOD/DPO.

IV Blok

Nowe prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do bycia zapomnianym,
 • szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych),
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
 • ograniczenie przetwarzania danych.

V Blok

Wybrane zagadnienia

 • profilowanie,
 • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy i wobec kogo.

VI Blok

Jak wdrażać GDPR

 • identyfikacja i priorytetyzacja zadań,
 • jakie procedury są wymagane.

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl.  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

lub

 Michał Czarnecki

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. W Omni Modo Sp. z o.o. prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych.

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Terminy i miejsce szkolenia:  

I termin: 13 lipca 2018, Warszawa, Golden Tower Floor (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Kolejne terminy: 24 sierpnia 2018.

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

650 zł + 23% VAT od osoby

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

About Redakcja 299 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.