Powraca problem z e-mailową działalnością fałszywych podmiotów dotyczącą rejestracji w GIODO

Znowu powracjają podmioty, takie jak „Bądźmy legalni”, „Legalni z prawem”, czy „Kancelaria Liberty”. Wysyłają one e-maile z bezpodstawnym wezwaniem do rejestracji stron internetowych w GIODO. Biuro Generalnego Inspektora ponownie zabrało głos w sprawie, ostrzegając i stwierdzając, że działania podejmowane przez te podmioty są całkowicie bezpodstawne i nie mają uzasadnienia prawnego.

Sama treść wiadomości wysyłanych do przedsiębiorców jest niemalże identyczna. Zawierają groźby o doniesieniu o popełnieniu przestępstwa oraz zawiadomieniu o wszczęciu procedury kontrolnej, a także ostrzeżenia o nakładanych karach w wysokościach 10 i 50 tysięcy złotych. Informacje zawarte w mailach wprowadzają w błąd i są niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma ustawowego upoważnienia do nakładania kar za stwierdzone uchybienia.

Biorąc pod uwagę całkowitą sprzeczność wysyłanych ostrzeżeń z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz regularne występowanie tego problemu, zaleca się przedsiębiorcom szczególną ostrożność oraz ignorowanie wiadomości o tego typu treści, jako sprzeczne z prawem i bezpodstawne.

Więcej o tych działaniach pisaliśmy w tych miejscach:

  1. https://e-ochronadanych.pl/kancelaria-liberty-badzmy-legalni-lub-legalni-prawem-c-d-historii-wprowadzaniem-przedsiebiorcow-blad/
  2. https://e-ochronadanych.pl/stowarzyszenie-badzmy-legalni-rejestracja-stron-giodo/
  3. https://e-ochronadanych.pl/badzmy-nielegalni-czyli-naciagania-ciag-dalszy/

Źródło: https://poradnik.wfirma.pl/-uwaga-na-falszywe-wezwania-do-rejestracji-w-giodo

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.