Plan kontroli sektorowych GIODO na rok 2017

Głównymi podmiotami, które zostaną poddane kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych będą przychodnie i poradnie lekarskie oraz wybrane sklepy stacjonarne stosujące monitoring pozwalający na profilowanie klienta.

Przedmiotem częstych skarg do GIODO jest konieczność podawania wielu danych wrażliwych w poradni lekarskiej. Istnieje wiele obaw co do poufności tego typu danych oraz zapewnienia poszanowania prywatności. Dlatego właśnie w planie kontroli oraz planie sprawdzeń wykonywanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji, uwaga została skierowana na ten sektor. Pozwoli to na całościowe zbadanie zgodności przetwarzania danych w placówkach medycznych.

Przedmiotem kontroli Generalnego Inspektora będą objęte również sklepy stacjonarne, które mogą wykorzystywać monitorowanie klientów za pomocą kamer. Liczne sygnały wskazują, iż prowadzone jest ono również na potrzeby profilowania, w tym analizy płci i wieku poszczególnych klientów.

Kontrolami zostaną objęte służby uprawnione do dokonywania wpisów oraz uprawnione do wglądu do danych umieszczonych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Źródło: http://giodo.gov.pl/259/id_art/9773/j/pl/

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.