Placówki publiczne nie mogą instalować monitoringu

monitoring

Polskie prawo mówi niewiele na temat stosowania monitoringu. Nie włączamy w to kwestii  wykorzystania monitoringu wizyjnego, gdy jest to wskazane wprost w przepisach prawa – mowa o uprawnieniach policji, straży oraz kasyn gry.

Ciekawe, że w 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym uznał, że instalowanie kamer monitoringu przez osoby prywatne w taki sposób, że kamera obejmuje przestrzeń publiczną, podlega pod przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Niezbędne jest zatem stworzenie kompleksowej regulacji obejmującej kwestię monitoringu wizyjnego. Jest to szczególnie istotne w związku z wejściem w życie RODO (GDPR). Na gruncie nowych przepisów podmioty publiczne (np. szkoły) będą zobowiązane do posiadania ustawowej podstawy prawnej uprawniającej do przetwarzania danych osobowych jakim jest wizerunek. Na chwilę obecną w polskim porządku prawnym ciężko takową wskazać.

Często pojawiają się pytania czy przedsiębiorcy mogą stosować monitoring? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta – tak. Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest bowiem prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych polegający na ochronie swojej własności. Tym samym stosowanie monitoringu przez podmioty prywatne, zarówno w chwili obecnej, jak i po 25 maja 2018 r. będzie mogło mieć miejsce.

Źródło: Rzeczpospolita, 19.04.2017r.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.