Pierwsze czytanie projektu e-prywatności (ePrivacy) w Parlamencie Europejskim

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych omawiała projekt e-prywatności (ePrivacy) – aktualizacji dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Posiedzenie odbyło się we wtorek 11 kwietnia 2017 roku w Parlamencie Europejskim.

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) ustanawia zasady gwarantujące ochronę prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Ma ona zapewnić zagwarantowanie ochrony poufności łączności, zgodnie z podstawowym prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zaakcentowanym w art. 7 Karty Praw Podstawowych oraz dostosować się do nowych ram prawnych UE w zakresie ochrony danych ustanowionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (RODO/GDPR). Podkreślono dodatkowo, że zasady rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej nie powinny obniżać poziomu ochrony zapewnianego przez GDPR.

Proponowane rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej uwzględnia ważne wydarzenia technologiczne i gospodarcze w sektorze komunikacji elektronicznej. W tym czasie problematyka plików cookies  i innych narzędzi umożliwiających śledzenie osób przybrała na sile. Wniosek podjęcia pod obrady rozporządzenia rozszerza zakres działania na nowe formy komunikacji elektronicznej i konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony osób, niezależnie od wykorzystywanych usług komunikacyjnych.

Podczas posiedzenia debatowano nad:

  1. Aspektami instytucjonalnymi rozporządzenia w sprawie e-prywatności
  2. Propozycjami dotyczącymi e-prywatności i nowymi instrumentami prawnymi
  3. Propozycjami dotyczącymi e-prywatności w kontekście poufności i bezpieczeństwa komunikacji.

 

Program posiedzenia:

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/116100/draft-programme.pdf

Więcej o ePrivacy:

http://gdpr.pl/przeglad-dyrektywy-o-ochronie-prywatnosci-lacznosci-elektronicznej-komisje-europejska-dokonany-ramach-wniosku/

https://e-ochronadanych.pl/aktualizacja-dyrektywy-o-prywatnosci-lacznosci-elektronicznej-uzupelni-gdpr/

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.