Czy ośrodek pomocy społecznej w związku z prowadzeniem ośrodka kierowania podopiecznych do placówek opiekuńczo-wychowawczych jest ADO?

Children in the classroom with laptop computers

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. A zatem, w przedstawionej sytuacji, administratorem danych może być zarówno prezydent miasta (jako organ), jak i ośrodek (jako jednostka organizacyjna). W przypadku podmiotów publicznych istotne jest także to, jakiemu podmiotowi przepisy prawa przyznają kompetencje w określonej kwestii. Jeśli chodzi o kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych to zadanie to zgodnie z przepisami prawa realizuje powiat. Jednocześnie z przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie (w miastach na prawach powiatu – miejskie ośrodki pomocy społecznej). Tak więc w analizowanej sytuacji wydaje się, iż administratorem danych będzie powiatowe centrum pomocy rodzinie (miejski ośrodek pomocy społecznej), jako jednostka organizacyjna właściwa w sprawach pomocy społecznej na terenie powiatu.

[Artykuł aktualny na dzień opublikowania wpisu]

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.