Odwiedzający UE zostawią więcej danych na granicy

Odciski palców, wizerunek, informacje o dacie wjazdu i wyjazdu, to dane, które służby chroniące granice UE będą gromadzić by wzmocnić jej bezpieczeństwo. Dane te będą jednak przechowywane krócej niż do tej pory, bo tylko 2 lata. Będą też znacznie lepiej chronione.

Nowy system kontroli granicznej (entry-exit system- EES) wzmocni znacząco nadzór nad  zewnętrznymi granicami UE w stosunku do obywateli spoza Unii, którzy zechcą ją przekroczyć. Stary system pieczątkowania paszportów zostanie zastąpiony systemem elektronicznym, co przyspieszy czas przekraczania granic i jednocześnie usprawni wykrywanie sfałszowanych dokumentów oraz osób próbujących nielegalnie przedostać się na teren Wspólnoty . Dodatkową korzyścią nowego systemu będzie możliwość monitorowania, czy czas przebywania osób w strefie Schengen mieści się w dozwolonych ramach 90 dni w 180-dniowym przedziale czasowym.

W poniedziałek 27 lutego, europarlamentarzyści skupieni w Komisji ds. wolności obywatelskich (…) zagłosowali za wzmocnieniem ochrony i krótszymi okresami przechowywania danych w systemie przekraczania granic Unii Europejskiej. Celem nowego systemu jest zmiana przepisów oraz sposobu kontroli osób spoza terytorium Unii Europejskiej, próbujących dostać się na jej obszar. Legislacyjne wzmocnienie granic wpłynie pozytywnie na stopień bezpieczeństwa oraz zewnętrznej ochrony granic Unii Europejskiej. Projekt uchwały został przyjęty zdecydowaną większością głosów.

Co więcej, sama Komisja ds. wolności (…) wyraziła poparcie dla propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przechowywania odcisków palców oraz wizerunku twarzy. Odbyło się to jednak z zastrzeżeniem, że okres przechowywania tego typu danych będzie wynosił 2 lata, a nie 5, jak proponowała Komisja. Ponadto, postuluje się, aby przygotowywany akt zgodny był z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych, z umożliwieniem dostępu do danych osobie, której dane dotyczą.

W pracach nad projektem istotne jest także, by jasno sformułowano cel przetwarzania tej kategorii danych. Wśród nich wymienia się nadzór nad migracją i przemieszczaniem się osób spoza UE oraz wzmocnienie narzędzi funkcjonowania organów ścigania.

Kolejne kroki w celu wprowadzenia regulacji w życie będzie zależało od innych organów unijnych. Parlament Europejski zadecyduje w marcu 2017. o rozpoczęciu negocjacji ws. projektu z Radą Unii Europejskiej.

Projekt jest częścią unijnego pakietu ochrony granic (smart borders package) – niesie za sobą znaczne zmiany we wzmocnieniu kontroli na granicach poprzez np. zbieranie danych o datach wjazdu/wyjazdu, a także odcisków palców i zdjęcia twarzy.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170227IPR64192/eu-borders-civil-liberties-meps-vote-to-step-up-checks-and-data-protection

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.