[31.01.2018] Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych – aspekty praktyczne

Termin i miejsce szkolenia: 

31 stycznia 2018 roku, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

 

Opis szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy działów personalnych oraz kadry zarządzającej, uczestniczący w przetwarzaniu danych kadrowych, począwszy od procesu rekrutacji po ich archiwizację i niszczenie.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające, jak i podmioty przetwarzające dane kadrowe na zlecenie.

Metoda:

Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study. W czasie szkolenia rozwiązywane są konkretne problemy prawne oraz przeprowadzane ćwiczenia przygotowujące do sporządzania wymaganych dokumentów. Dzięki temu, że grupy są kilkuosobowe, każdy ma  możliwość indywidualnych konsultacji.

O czym będziemy mówić:

Uczestnicy znajdą odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Jakich danych pracodawca może żądać podczas rekrutacji?
 • Kto jest administratorem danych pracownika tymczasowego?
 • Czy testy psychologiczne są legalne?
 • Czy monitoring pracowników jest legalny?
 • Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?
 • Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?
 • Czy pracownik może wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy pracodawca może zbierać kserokopię dowodów osobistych pracowników?
 • Jakie są przesłanki przekazania danych pracowników do podmiotów zewnętrznych, czy potrzebna jest nam zgoda i kto jest administratorem tych danych?
 • Jak i kiedy uzyskać zgodę GIODO na transfer danych do kraju trzeciego?
 • Co to jest Whistleblowing?
 • Jak legalnie przekazać dane kadrowe w grupie kapitałowej oraz w ramach przekształcenia spółki?

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ochrona danych osobowych – co trzeba wiedzieć? Wprowadzenie do tematu.

 • Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podstawowe pojęcia: dane osobowe, zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych, system informatyczny    itd.
 • Administrator danych w strukturze ochrony danych – kto jest właścicielem danych osobowych? Omówienie różnic pomiędzy administratorem danych osobowych a ich „procesorem”.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady udostępniania danych osobowych.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia i dlaczego jest taka ważna. Kto odpowiada za naruszenia – case study.
 • Transfer danych do kraju trzeciego.

2. Podstawy ochrony danych osobowych pracowniczych.

 • Ochrona prywatności w stosunkach pracowniczych.
 • Istotne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowniczych.
 • Stosunek przepisów prawa pracy do ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Rekrutacja zgodna z przepisami prawa – czyli przetwarzanie danych osobowych potencjalnych pracowników.

 • Pojęcie „zgody” na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (znaczenie zgody w stosunkach pracowniczych, ustalenie kiedy zgoda pracownika jest „dobrowolna i świadoma”, przykłady, w których wyrażenie zgody jest konieczne).
 • Czy prawo do „żądania” jest prawem „do posiadania”? – wykładnia art. 22¹ kodeksu pracy (ustalenie zakresu danych osobowych, jakie może posiadać pracodawca).
 • Zasady prowadzenia „legalnej” rekrutacji (ustalenie dopuszczalnych metod rekrutacji: testy psychologiczne, testy umiejętności, assessment center, żądanie rekomendacji, przeszukiwanie informacji w Internecie, ochrona wizerunku).
 • Przygotowanie klauzul mających znaczenie w procesie rekrutacji (ćwiczenia z aktualnymi ofertami pracy).
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi (do kogo należy baza kandydatów do pracy, jak zbudować właściwą umowę z pośrednikiem).
 • Prawo wglądu kandydata do pracy do treści danych osobowych przetwarzanych przez potencjalnego pracodawcę.

4. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni.

 • Jak postępować z tymi danymi? Czy możliwe jest dalsze przetwarzanie ofert pracy po zakończeniu rekrutacji? Case study

5. Przetwarzanie danych pracowników.

 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika.
 • Czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika?
 • Czy zbiory kadrowe należy rejestrować?
 • Jakie dane może posiadać pracodawca? Wykorzystywanie zaawansowanych systemów do ewidencjonowania pracy, identyfikatory służbowe, książki adresowe ze zdjęciami, witryny intranetowe.
 • W jakiej formie pracodawca może przetwarzać dane? Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
 • Ochrona wizerunku pracownika.
 • Pracodawca użytkownik – prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy.
 • Komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracownika?
 • Postępowanie z wnioskami Policji, Prokuratury, urzędów, banków, rodziny o udostępnienie danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
 • Przekazywanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych realizujących świadczenia dodatkowe (prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe – powierzenie czy udostępnienie danych osobowych).

6. Przetwarzanie danych byłych pracowników.

 • Jak długo i w jakim zakresie pracodawca może przetwarzać dane byłego pracownika? Czy można udostępniać dane byłego pracownika? Co zrobić jeśli zakres danych osobowych pracowników dopuszczalny przez przepisy uległ zmianie?

7. Prawo do prywatności a śledzenie pracownika.

 • Wgląd do służbowych e-maili pracowników.
 • Ocena pracownika na podstawie jego aktywności w Internecie.
 • Dopuszczalność śledzenia pracowników w sieciach społecznościowych.
 • Śledzenie mobilnych pracowników (GPS, telefony komórkowe).
 • Pracodawca jako dostawca usług telekomunikacyjnych.
 • Monitoring wizyjny.
 • Zagrożenia i ryzyka.

8. Inne zagadnienia szczególne.

 • Telepraca i Intranet (zasady komunikacji elektronicznej).
 • Związki zawodowe.
 • Przetwarzanie danych kadrowych w korporacjach międzynarodowych.
 • Przekazywanie danych osobowych do Centrali z siedzibą za granicą.
 • Delegowanie za granicę i przyjmowanie zagranicznych pracowników.

9. Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych kadrowych (studium przypadku).

10. Najczęściej popełniane błędy przez administratorów/pracodawców (z praktyki).

11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania.

 • Powołać czy nie?
 • Status ABI, kto może nim być, usytuowanie, łączenie funkcji.
 • Zadania ABI.
 • DPO – nowe szanse i nowe wyzwania.

12. GDPR – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 • Charakter prawny GDPR.
 • Wpływ GDPR na pracę kadr (art. 88 GDPR – przetwarzanie w kontekście zatrudnienia, motyw 155)

13. Podsumowanie oraz dyskusja.

 • Powołać czy nie?
 • Status ABI, kto może nim być, usytuowanie, łączenie funkcji.
 • Zadania ABI.
 • DPO – nowe szanse i nowe wyzwania.

Dlaczego OMNI MODO:

 • Nasi eksperci to prawnicy i informatycy posiadający wieloletnie  doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i podczas pełnienia przez wiele lat funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat.
 • Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji państwowej.
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny.

W ramach szkolenia: 

 • Otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.
 • Otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Zapewniamy pyszny obiad, kawę, herbatę.
 • Otrzymasz wparcie merytoryczne.

Termin i miejsce szkolenia: 

31 stycznia 2018 roku, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT

Wszelkich informacji w sprawie szkoleń udzieli  Adriana Wilk  po numerem telefonu 22 616 25 70; 502 109 114 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!

 ZAPISY NA SZKOLENIE


 

 

 

 

 

 

 

About Redakcja 243 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.