Ochrona danych osobowych a jawność rozpraw sądowych

Ochrona danych osobowych

Czy prawo społeczeństwa do kontroli działalności organów publicznych może naruszać prawo do ochrony swoich danych osób sprawujących funkcje publiczne w toku wykonywania swoich funkcji?

Eksperci podkreślają, że problematyka dotyczy przede wszystkim danych i informacji o osobach pojawiających się w czasie rozpraw sądowych i posiedzeń organów samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o kwestię rozpraw sądowych, przepisy są jednoznaczne. Regulacje prawa prasowego ustanawiają zakaz publikacji danych i wizerunków oskarżonych, świadków i pokrzywdzonych. Obowiązuje ono zarówno w trakcie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.

Mniej jasne są przypadki posiedzeń organów samorządowych w kontekście przepisów prawa administracyjnego. Z pomocą jak dotąd, przyszło tutaj jedynie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozciągającego jawność informacji jedynie do czasu trwania posiedzenia – nie obejmuje ono protokołu z sesji bądź nagrania audiowizualnego.

Źródło:

http://www.rp.pl/Dane-osobowe/170308890-RZECZoPRAWIE-Sibiga-o-jawnosci-rozpraw-i-ochronie-danych-osobowych.html#ap-1

 

About Redakcja 321 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.