Ochrona danych konsumentów on-line

ochrona danych konsumentów
ochrona danych konsumentów

Europejski komisarz ds. Ochrony Danych (EDPS) wydał opinię dotyczącą propozycji, które wzmacniają ochronę konsumentów w obszarze online. Propozycje, sformułowane przez Komisję Europejską, dotyczą dyrektywy, która regulowałaby aspekt dostarczania usług cyfrowych konsumentom i ochronę ich danych.

Jak podkreślił na początku Komisarz, współczesna gospodarka europejska oparta na prawie do ochrony danych powinna gwarantować takie same prawa konsumentom nie tylko w aktywności tradycyjnej, ale i tej prowadzonej online. Dodał, iż propozycje nowej dyrektywy w spójny sposób uzupełniałyby się z regulacjami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Obok głównego celu, jakim jest jednopoziomowy, wysoki standard unijnej ochrony danych, konsumenci nie mogą być zmuszani do udostępniania danych podczas płatności za usługi online.

Propozycje Komisji Europejskiej rozszerzają zakres ochrony danych konsumentów na obszar treści cyfrowych, dostarczanych im odpłatnie lub nie. EDPS zwraca szczególną uwagę na ryzyko naruszenia prawa do prywatności użytkowników w tym aspekcie. Wymienia tutaj zagrożenia dla przyszłych norm GDPR dotyczących dobrowolnej zgody czy prawa do przenoszenia danych. W jego opinii, obszar usług online jest szczególnie narażony na pojawienie się incydentów, w czym upatruje potrzebę pobocznej regulacji w tym obszarze.

Odnosząc się do propozycji nowej regulacji, EDPS sugeruje wziąć pod uwagę definicję usług zawartą w dyrektywie o handlu elektronicznym oraz regulacje GDPR, celem określenia zasięgu terytorialnego nowego aktu.

Jak podsumował Komisarz w swojej opinii, w kontekście przełomowej roli, jaką odegra GDPR w unijnym standardzie ochrony danych, propozycje skupiające się na obszarze usług (treści) cyfrowych jeszcze bardziej umocnią ochronę danych konsumentów w dziedzinie usług online.

Co warto dodać, urząd Europejskiego Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych jest urzędem powołanym przez Regulację Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. ws. ochrony użytkowników, przetwarzania danych przez organy Unii Europejskiej oraz przepływu tych danych. Jest on instytucją o coraz bardziej znaczącym wpływie na dziedzinę ochrony danych w kontekście funkcjonowania organów unijnych. Doradza w sprawach politycznych i legislacyjnych, współpracuje z podobnymi organami celem zapewnienia spójnej ochrony prywatności.

Źródło: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2017/EDPS-2017-3-Digital_Content_EN.pdf

Czytaj więcej o e-Privacy:
Pierwsze czytanie projektu e-prywatności (ePrivacy) w Parlamencie Europejskim

Aktualizacja dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej uzupełni GDPR

Przegląd dyrektywy o ochronie prywatności i łączności elektronicznej przez Komisję Europejską dokonany w ramach wniosku

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.