Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych

28 czerwca zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) . Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone przez:

  • ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • ustawę o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
  • oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 czerwca 2016 r.

Zmiany dotyczą głównie spraw proceduralnych. Warto zauważyć, że nie wszystkie normy są już obowiązujące, niektóre przepisy wchodzą w życie dopiero w 2018 r.

Tekst obwieszenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/922

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.